Ons Privacybeleid

Grassrootz zet zich in voor het leveren van uitstekende service aan al onze klanten en bezoekers van deze website, inclusief het respecteren van uw privacy. We zullen expliciet vragen wanneer we informatie nodig hebben die u persoonlijk identificeert of die ons in staat stelt contact met u op te nemen (‘persoonlijke informatie’). Over het algemeen wordt deze informatie gevraagd bij het maken van reserveringen; bij het aanvragen van een bepaalde dienst. U stemt ermee in om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken en u niet voor te doen als een ander persoon of entiteit of deze verkeerd voor te stellen of uw relatie met een persoon of entiteit valselijk te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen.
wie of wat dan ook.

De doeleinden waarvoor Grassrootz uw persoonsgegevens zal gebruiken zijn als volgt: om via de website of e-mail transacties met u af te handelen met betrekking tot reserveringen, om u via onze website diensten te verlenen; om u te informeren over nieuwe functies, diensten, speciale aanbiedingen en producten (op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dergelijk marketingmateriaal); om ons in staat te stellen reserveringen en aanvragen voor diensten te verwerken, te valideren en te verifiëren en voor de doeleinden waarvoor u de informatie specifiek hebt verstrekt; om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Grassrootz heeft het recht om persoonsgegevens openbaar te maken indien Grassrootz daartoe verplicht is (a) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of aan een juridische procedure die tegen Grassrootz is aangespannen; (b) om de rechten of eigendommen van Grassrootz te beschermen en te verdedigen, en (c) met het oog op de verspreiding ervan aan verschillende werknemers en/of derden die Grassrootz helpen bij het verlenen van diensten aan u en dus uw persoonlijke gegevens nodig hebben om u een goede en efficiënte dienstverlening te kunnen verlenen. Wij zullen ervoor zorgen dat al deze werknemers en/of externe dienstverleners die toegang hebben tot uw persoonsgegevens gebonden zijn aan passende en wettelijk bindende vertrouwelijkheids- en niet-gebruiksverplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U bent zich ervan bewust dat informatie en gegevens automatisch worden verzameld door de standaardwerking van de internetservers en door het gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website kan gebruiken om terugkerende gebruikers te herkennen, de voortdurende toegang tot en het gebruik van de website door de gebruiker te vergemakkelijken en een website in staat te stellen het gebruiksgedrag te volgen en geaggregeerde gegevens te verzamelen die inhoudsverbeteringen en gerichte advertenties mogelijk maken. Cookies zijn geen programma’s die op uw systeem terechtkomen en bestanden beschadigen. Over het algemeen werken cookies door u een uniek nummer toe te wijzen dat geen betekenis heeft buiten de toewijzende site. Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld door het gebruik van cookies, is er in de meeste browsers een eenvoudige procedure waarmee u de cookiefunctie kunt weigeren of accepteren; u dient er echter rekening mee te houden dat cookies nodig kunnen zijn om u te voorzien van bepaalde functies (bijv. aangepaste levering van informatie) die beschikbaar zijn op onze websites.

Hoewel Grassrootz de intentie heeft om redelijke maatregelen te nemen om persoonlijke informatie over u vertrouwelijk te houden, is zij echter niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden als gevolg van de openbaarmaking van dergelijke informatie buiten de redelijke controle van Grassrootz.

Grassrootz verklaart :

  • uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen;
  • passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard en worden beschermd tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, wijziging, openbaarmaking of toegang;
  • u onmiddellijk op de hoogte te stellen als wij ons bewust worden van ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of verwerking van uw persoonsgegevens;
  • u op redelijk verzoek redelijk bewijs te leveren van onze naleving van onze verplichtingen uit hoofde van dit beleid; en
  • Op uw verzoek onmiddellijk al uw persoonlijke gegevens in ons bezit of beheer teruggeven of vernietigen.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan de periode waarvoor deze oorspronkelijk nodig waren, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, of u ermee instemt dat we dergelijke informatie voor een langere periode bewaren.